Затвердження Концепції Меморіального музею пам"яті жертв Бабиного Яру.

16.02.2018

На виконання Плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1410-р „Про затвердження плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру”, приміщення контори колишнього Лук’янівського єврейського кладовища по вул. Мельникова, 44 передано Національному історико-меморіальному заповіднику „Бабин Яр” для створення в ньому, після проведення його реставрації та перепланування, Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру

Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» і відтворення втраченої пам’ятки архітектури «В’їзна брама до єврейського кладовища» на його території.

Національним історико-меморіальним заповідником „Бабин Яр” проведено  експертну оцінку зазначеної будівлі, проведена процедура зміни цільового призначення будівлі з житлової в нежитлову та її державна реєстрація. Оформлено охоронний договір  на пам’ятку та прийнято її на баланс Заповідника.   

Заповідником укладено договір з ТОВ „Компанія „Раден” на виготовлення та розробку проектно-кошторисної документації із проведення державної експертизи на реставраційні роботи будівлі по вул. Мельникова, 44 з внутрішнім переплануванням та підведенням зовнішніх комунікацій з метою розробки наукової концепції створення у складі Заповідника Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру.

Авторським колективом при Інституті історії України НАНУ розроблено Концепцію Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру, яка була затверджена на Музейній раді Міністерства культури України. 15 лютого 2018 р. на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації було затверджено проект реставрації приміщення контори колишнього Лук’янівського єврейського кладовища по вул. Мельникова, 44 для створення в ньому Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ з розробки Концепції Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру:

Геннадій Боряк Член-кореспондент НАНУ, заступник директора Інституту історії України НАНУ, Владислав Гриневич д.і.н., провідний науковий співробітник Ін-ту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Михайло Гутор к.п.н., старший науковий співробітник НІМЗ «Бабин Яр», Наталія Кашеварова к.і.н., с.н.с. Інституту історії України НАНУ, Сергій Кот к.і.н., керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України, Віктор Крупина к.і.н., с.н.с. Інституту історії України НАНУ, Фелікс Левітас д.і.н., професор, завідувач кафедри історичної і громадянської освіти ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, Олександр Лисенко д.і.н., професор, завідувач відділом історії України у роки Другої світової війни Інституту історії України НАНУ, Віталій Нахманович провідний науковий співробітник Музею історії міста Києва, Тетяна Пастушенко к.і.н, с.н.с. Інституту історії України НАНУ, Іван Патриляк д.і.н., професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Анатолій Подольський к. і. н., провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАНУ, Володимир Сімперович к.і.н., учений секретар Національного музею історії України у Другій світовій війні, Михайло Тяглий науковий співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту, Вікторія Яременко к.і.н., начальник наукового відділу Українського Інституту національної пам’яті.

Авторський колектив з розробки Концепції Меморіального музею жертв Бабиного Яру

Авторський колектив з розробки Концепції Меморіального музею жертв Бабиного Яру